Torsdag den 15 oktober 2015

Föredragningslista 2015/16:14

Föredragningslista

2015/16:14

Torsdagen den 15 oktober 2015

Kl.

12.00

 

Interpellationssvar

 

14.00

 

Frågestund

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om ersättare

 

1

Camilla Hansén (MP) som ersättare fr.o.m. den 18 januari 2016 t.o.m. den 31 juli 2016 under Jonas Erikssons (MP) ledighet

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2015/16:2 Tisdagen den 13 oktober

MJU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

3

2015/16:25 av Mats Green (M)
Regeringsutspel om försvårande av uthyrning av bostad

 

4

2015/16:63 av Jens Holm (V)
Åtgärder mot bilindustrins utsläppsfusk

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

5

2015/16:FPM3 Förordning om att etablera permanent mekanism för omfördelning av personer i behov av skydd KOM(2015) 450

SfU

6

2015/16:FPM4 Provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien, Grekland och Ungern KOM(2015) 451

SfU

7

2015/16:FPM5 Kommissionens meddelande om EU:s handlingsplan för återvändande KOM(2015) 453

SfU

8

2015/16:FPM6 Förordning om gemensam lista för säkra ursprungsländer KOM(2015) 452

SfU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

9

2015/16:26 Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav

FiU

 

Skrivelse

 

10

2015/16:25 Riksrevisionens rapport om digitalradio

KU

 

Förnyad bordläggning

 

11

Yrkande om misstroendeförklaring mot finansminister Magdalena Andersson (S)

 

 

Interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

12

2014/15:765 av Jabar Amin (MP)
Den turkiska regeringens agerande
2015/16:15 av Amineh Kakabaveh (V)
Turkiets krigspolitik

 

 

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

13

2015/16:30 av Stig Henriksson (V)
Motköp i samband med vapenaffärer

 

 

Statsrådet Per Bolund (MP)

 

14

2015/16:40 av Anette Åkesson (M)
Nivån på hushållens skuldsättning

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

15

Finansminister Magdalena Andersson (S)
Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Statsrådet Anders Ygeman (S)
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.