Torsdag den 16 juni 2016

Föredragningslista 2015/16:121

Föredragningslista

2015/16:121

Torsdagen den 16 juni 2016

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 26 maj

 

 

Avsägelser

 

2

Valter Mutt (MP) som ledamot i utrikesutskottet och som suppleant i EU-nämnden

 

3

Pernilla Stålhammar (MP) som suppleant i utrikesutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

4

Pernilla Stålhammar (MP) som ledamot i utrikesutskottet

 

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Näringsutskottets betänkande

 

5

Bet. 2015/16:NU23 Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt

7 res. (M, SD, C, L, KD)

 

Trafikutskottets betänkande

 

6

Bet. 2015/16:TU17 Sjöfartsfrågor

8 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Finansutskottets betänkande

 

7

Bet. 2015/16:FiU39 Offentlig upphandling

1 res. (SD)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

8

Bet. 2015/16:MJU17 Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare m.m.

8 res. (M, SD, C, L, KD)

9

Bet. 2015/16:MJU18 Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning m.m.

15 res. (M, SD, C, V, L, KD)

10

Bet. 2015/16:MJU22 Avfallshierarkin

 

 

Civilutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2015/16:CU23 Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen

1 res. (V)

12

Bet. 2015/16:CU24 Kvarstad på bankmedel inom EU

 

 

Socialutskottets betänkande

 

13

Bet. 2015/16:SoU8 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020

24 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Frågestund kl. 14.00

 

14

Frågor besvaras av:
Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Statsrådet Anders Ygeman (S)
Statsrådet Gabriel Wikström (S)
Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.