Torsdag den 16 maj 2019

Föredragningslista 2018/19:94

Föredragningslista

2018/19:94

Torsdagen den 16 maj 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 25 april

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Framställning

2

2018/19:RB4 Statistik över hushållens tillgångar och skulder

FiU

Ärende för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Utrikesutskottets betänkande

3

Bet. 2018/19:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018

38 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkande

4

Bet. 2018/19:FiU39 Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

Socialutskottets betänkanden

5

Bet. 2018/19:SoU8 Hälso- och sjukvårdsfrågor

111 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

6

Bet. 2018/19:SoU21 Ändringar av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering

2 res. (M, SD)

7

Bet. 2018/19:SoU22 Anpassningar av svensk lag med anledning av EU-förordningen om säkerhetsdetaljer på läkemedel

Trafikutskottets betänkande

8

Bet. 2018/19:TU13 Kollektivtrafik

14 res. (M, SD, C, V, KD, L)

9

Statsministerns frågestund kl. 14.00

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.