Torsdag den 17 september 2020

Föredragningslista 2020/21:9

Föredragningslista

2020/21:9

Torsdagen den 17 september 2020

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Statsministerns frågestund

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 27 augusti

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2019/20:473 av Per Schöldberg (C)
Biotopskyddet och jordbruket

3

2020/21:10 av Sofia Westergren (M)
Övergödningsutredningen och hästhållningen

Debatt med anledning av interpellationssvar

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

4

2019/20:475 av Johan Hedin (C)
Straffrättsliga åtgärder mot otillåtna vägspärrar

Statsrådet Mikael Damberg (S)

5

2019/20:455 av Hans Rothenberg (M)
Inställda mässors inverkan på jobb och tillväxt

6

2019/20:459 av David Josefsson (M)
Förbudet mot folksamlingar i förhållande till motionslopp

7

2019/20:477 av Thomas Morell (SD)
Allvarliga hot mot poliser

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

8

2019/20:476 av Magnus Jacobsson (KD)
Planeringen för höghastighetsjärnväg

9

Statsministerns frågestund kl. 14.00

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.