Torsdag den 21 april 2016

Föredragningslista 2015/16:96

Föredragningslista

2015/16:96

Torsdagen den 21 april 2016

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

1

2015/16:30 Tisdagen den 5 april

UU

2

2015/16:31 Tisdagen den 19 april

MJU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2015/16:531 av Niklas Wykman (M)
Statliga bankgarantier

4

2015/16:548 av Carina Herrstedt (SD)
LSS-utredningen

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

5

2015/16:FPM73 Viseringsfrihet för Georgien KOM(2016) 142

SfU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

6

2015/16:148 Kvarstad på bankmedel inom EU

CU

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Konstitutionsutskottets betänkanden

7

Bet. 2015/16:KU13 Frågor om rösträtt, valsystem m.m.

3 res. (SD, V)

8

Bet. 2015/16:KU14 Vallagsfrågor

2 res. (M, SD)

9

Bet. 2015/16:KU16 Författningsfrågor

11 res. (M, SD, V, KD)

10

Bet. 2015/16:KU18 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor

3 res. (M, SD, C, L, KD)

Skatteutskottets betänkande

11

Bet. 2015/16:SkU17 Beskattning av företag, kapital och fastighet

14 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Finansutskottets betänkande

12

Bet. 2015/16:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor

10 res. (M, SD, V, L, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

13

Bet. 2015/16:MJU16 Djurskydd

4 res. (SD, V)

14

Bet. 2015/16:MJU14 Vattenvård

11 res. (M, SD, C, V, L, KD)

15

Bet. 2015/16:MJU15 Livsmedelspolitik

11 res. (M, SD, C, L, KD)

16

Statsministerns frågestund kl. 14.00

_________________________