Torsdag den 23 februari 2017

Föredragningslista 2016/17:73

Föredragningslista

2016/17:73

Torsdagen den 23 februari 2017

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 2 februari

Avsägelse

2

Maria Malmer Stenergard (M) som suppleant i civilutskottet

Anmälan om kompletteringsval

3

Lars Beckman (M) som suppleant i civilutskottet

Meddelande om aktuell debatt om tryggheten i Sverige

4

Fredagen den 17 mars kl. 11.00

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

5

2016/17:16 Torsdagen den 16 februari

JuU

6

2016/17:20 Tisdagen den 21 februari

CU

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

7

2016/17:303 av Stig Henriksson (V)
Sverige och USA:s drönarkrig

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

8

2016/17:106 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

SoU

Redogörelser

9

2016/17:PN1 Verksamhetsredogörelse för Partibidragsnämnden 2016

KU

10

2016/17:RS1 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2016

KU

11

2016/17:VPN1 Verksamhetsredogörelse för Valprövningsnämnden 2016

KU

Motioner

med anledning av prop. 2016/17:92 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor

12

2016/17:3612 av Allan Widman m.fl. (L)

FöU

13

2016/17:3617 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, KD)

FöU

14

2016/17:3619 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

FöU

med anledning av prop. 2016/17:96 Utvidgning av Tivedens nationalpark

15

2016/17:3613 av Runar Filper m.fl. (SD)

MJU

med anledning av prop. 2016/17:97 Utvidgning av Björnlandets nationalpark

16

2016/17:3611 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

MJU

Ärenden för debatt
avgörs onsdagen den 1 mars

Reservationer

Finansutskottets betänkande och utlåtande

17

Bet. 2016/17:FiU26 Kommunala frågor

2 res. (S, SD, MP, V)

18

Utl. 2016/17:FiU38 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ändringar i tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet

Socialutskottets betänkande

19

Bet. 2016/17:SoU11 Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

3 res. (S, M, SD, MP, V)

Kulturutskottets betänkande

20

Bet. 2016/17:KrU5 Kultur för alla

6 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Frågestund kl. 14.00

21

Frågor besvaras av:
Statsrådet Isabella Lövin (MP)
Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
Statsrådet Gabriel Wikström (S)
Statsrådet Anna Ekström (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.