Torsdag den 24 oktober 2019

Föredragningslista 2019/20:25

Föredragningslista

2019/20:25

Torsdagen den 24 oktober 2019

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Statsministerns frågestund

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 3 och fredagen den 4 oktober

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

2

2019/20:60 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Infrastruktur i hela landet

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

3

2019/20:31 Större komplementbostadshus

CU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

4

2019/20:31 av Mikael Strandman (SD)
Prioritering av brottsoffer

5

2019/20:37 av Richard Jomshof (SD)
Folkomröstning om invandringspolitiken

6

Statsministerns frågestund kl. 14.00

_________________________