Torsdag den 27 april 2017

Föredragningslista 2016/17:101

Föredragningslista

2016/17:101

Torsdagen den 27 april 2017

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 6 april

Avsägelser

2

Anna-Caren Sätherberg (S) som suppleant i näringsutskottet

3

Patrik Engström (S) som suppleant i socialförsäkringsutskottet fr.o.m. den 8 maj

Anmälan om kompletteringsval

4

Anna-Caren Sätherberg (S) som ledamot i näringsutskottet

5

Cecilie Tenfjord Toftby (M) som suppleant i civilutskottet

6

Patrik Engström (S) som suppleant i näringsutskottet

7

Marie Olsson (S) som suppleant i socialförsäkringsutskottet fr.o.m. den 8 maj

Utökning av antalet suppleanter

8

Från 27 till 28 i skatteutskottet

Val av extra suppleant

9

Magnus Oscarsson (KD) som suppleant i skatteutskottet

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

10

2016/17:FPM85 Handlingsplan om finansiella tjänster för konsumenter: Bättre produkter, fler valmöjligheter KOM(2017) 139

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

11

2016/17:173 Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

FiU

Motioner

med anledning av skr. 2016/17:176 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring

12

2016/17:3717 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)

SfU

13

2016/17:3718 av Paula Bieler m.fl. (SD)

SfU

Ärende för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterat

Utrikesutskottets betänkande

14

Bet. 2016/17:UU11 Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd

2 res. (M, C, L, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Gemensam debatt bet. SfU14, SfU15, SfU16 och SfU17

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

15

Bet. 2016/17:SfU14 Medborgarskap

3 res. (SD, KD)

16

Bet. 2016/17:SfU15 Migration och asylpolitik

49 res. (M, SD, C, V, L, KD)

17

Bet. 2016/17:SfU16 Anhöriginvandring

7 res. (M, SD, C, V, KD)

18

Bet. 2016/17:SfU17 Arbetskraftsinvandring

15 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Finansutskottets betänkande

19

Bet. 2016/17:FiU33 Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

1 res. (V)

Trafikutskottets betänkande

20

Bet. 2016/17:TU14 Väg- och fordonsfrågor

15 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

21

Bet. 2016/17:MJU13 Skogspolitik

14 res. (M, SD, C, V)

22

Bet. 2016/17:MJU14 Fiskeripolitik

23 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Frågestund kl. 14.00

23

Frågor besvaras av:
Statsrådet Isabella Lövin (MP)
Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Statsrådet Per Bolund (MP)
Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.