Torsdag den 29 september 2016

Föredragningslista 2016/17:11

Föredragningslista

2016/17:11

Torsdagen den 29 september 2016

Kl.

12.00

Val

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Val

1

Val av tjugo ledamöter i Nordiska rådets svenska delegation

2

Val av tjugo suppleanter i Nordiska rådets svenska delegation

Justering av protokoll

3

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 8 september

Avsägelser

4

Sara Karlsson (S) som ledamot i skatteutskottet

5

Maria Strömkvist (S) som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

Anmälan om kompletteringsval

6

Maria Strömkvist (S) som ledamot i skatteutskottet

7

Sara Karlsson (S) som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

8

Said Abdu (L) som suppleant i finansutskottet och justitieutskottet

9

Christina Örnebjär (L) som suppleant i civilutskottet och utbildningsutskottet

10

Fredrik Malm (L) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

11

Maria Weimer (L) som suppleant i utbildningsutskottet

12

Mathias Sundin (L) som suppleant i trafikutskottet

13

Nina Lundström (L) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

14

2016/17:3 Tisdagen den 27 september

SfU

Anmälan om faktapromemoria

15

2016/17:FPM2 Ändring i förordningen om informationssystem för nya psykoaktiva ämnen s.k. nätdroger KOM(2016) 547

SoU

Interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Utrikesminister Margot Wallström (S)

16

2015/16:779 av Jabar Amin (MP)
Den turkiska arméns angrepp i Syrien

17

2016/17:5 av Christian Holm Barenfeld (M)
Den politiska situationen i Vitryssland

Statsrådet Åsa Regnér (S)

18

2015/16:765 av Alexandra Anstrell (M)
Barnäktenskap

Finansminister Magdalena Andersson (S)

19

2015/16:776 av Fredrik Schulte (M)
EU-kommissionens förslag om förenklingar av momsdirektivet

20

2015/16:777 av Fredrik Schulte (M)
Återinförande av förmögenhetsskatt
2015/16:778 av Fredrik Schulte (M)
Ränteavdragen

21

2015/16:782 av Fredrik Schulte (M)
Lån till bidragshöjningar

22

2015/16:783 av Fredrik Schulte (M)
Uppräkning av brytpunkt för statlig inkomstskatt
2015/16:784 av Fredrik Schulte (M)
Jobbskatteavdragets effekter

23

2015/16:785 av Fredrik Schulte (M)
Uteblivna skattesänkningar för pensionärer

24

2015/16:786 av Fredrik Schulte (M)
Kilometerskatt

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

25

2016/17:3 av Cecilia Magnusson (M)
Filminstitutet och branschråden

Statsrådet Anna Ekström (S)

26

2016/17:2 av Eva Lohman (M)
Statsbidrag till studieförbund

Frågestund kl. 14.00

27

Frågor besvaras av:
Statsrådet Isabella Lövin (MP)
Statsrådet Anna Johansson (S)
Statsrådet Gabriel Wikström (S)
Statsrådet Peter Eriksson (MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.