Torsdag den 30 mars 2017

Föredragningslista 2016/17:89

Föredragningslista

2016/17:89

Torsdagen den 30 mars 2017

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

16.00

Votering

Aktuell debatt

______________________________________________________________________________

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

1

Azadeh Rojhan Gustafsson (S) fr.o.m. den 2 april
Därmed upphör Anna Vikströms (S) uppdrag som ersättare

2

Olle Thorell (S) fr.o.m. den 2 april
Därmed upphör Åsa Erikssons (S) uppdrag som ersättare

3

Björn Wiechel (S) fr.o.m. den 2 april
Därmed upphör Marie-Louise Rönnmarks (S) uppdrag som ersättare

Avsägelser

4

Tina Ghasemi (M) som ledamot i Europarådets svenska delegation

5

Boriana Åberg (M) som suppleant i Europarådets svenska delegation

Anmälan om kompletteringsval

6

Boriana Åberg (M) som ledamot i Europarådets svenska delegation

7

Annicka Engblom (M) som suppleant i Europarådets svenska delegation

Anmälan om subsidiaritetsprövning

8

2016/17:23 Torsdagen den 23 mars

NU

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

9

2016/17:377 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Svenska medborgare som jobbar i Norge

Ärende för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterat

Skatteutskottets betänkande

10

Bet. 2016/17:SkU22 Inkomstskatt

20 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkande

11

Bet. 2016/17:FiU39 Riksrevisionens rapport om internationella jämförelser av inkomstskillnader

Justitieutskottets betänkande

12

Bet. 2016/17:JuU19 Kriminalvårdsfrågor

17 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

13

Aktuell debatt om hälso- och sjukvårdens utmaningar

14

Statsministerns frågestund kl. 14.00

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.