Torsdag den 7 mars 2019

Föredragningslista 2018/19:61

Föredragningslista

2018/19:61

Torsdagen den 7 mars 2019

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 14 februari

Debatt med anledning av interpellationssvar

Socialminister Lena Hallengren (S)

2

2018/19:101 av Johan Hultberg (M)
Hälsa och livsvillkor bland unga hbtq-personer

Frågestund kl. 14.00

3

Frågor besvaras av:
Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Socialminister Lena Hallengren (S)
Statsrådet Anders Ygeman (S)
Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.