Torsdagen den 10 september 2009

Föredragningslista 2008/09:141

2008/09:141

Torsdagen den 10 september 2009

Kl.

13.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet torsdagen den 3 september

    

Avsägelse

2                                     

Björn Hamilton (m) som ledamot i Riksrevisionens styrelse

    

Anmälan om kompletteringsval

3                                     

Tina Acketoft (fp) som suppleant i Riksrevisionens styrelse

    

Ansökan om ledigheter, m.m.

4                                     

Morgan Johansson (s) fr.o.m. den 5 oktober t.o.m. den 31 december

Ersättare Torbjörn Lövendahl (s)

5                                     

Maryam Yazdanfar (s) fr.o.m. den 2 november 2009 t.o.m. den 1 mars 2010

Ersättare Meeri Wasberg (s)

    

Meddelande om voteringstid

Onsdagen den 16 september

6                                     

Arbetsplenum kl. 9.00

Votering efter debattens slut, dock senast kl. 16.00

    

Meddelande om debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande

7                                     

Måndagen den 21 september kl. 10.00

    

Anmälan om uteblivet svar på interpellation

8                                     

2008/09:592 av Jacob Johnson (v)

Åtaganden i Baltic Sea Action Plan

    

Svar på interpellationer

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Näringsminister Maud Olofsson (c)

9                                     

2008/09:582 av Sven-Erik Österberg (s)

Den svenska besöksnäringen

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

10                                 

2008/09:594 av Luciano Astudillo (s)

Tremånadersregeln i jobbgarantin

11                                 

2008/09:571 av Monica Green (s)

Ungdomsarbetslösheten

2008/09:583 av Sven-Erik Österberg (s)

Åtgärder mot ungdomsarbetslösheten

2008/09:584 av Sven-Erik Österberg (s)

De arbetssökandes möjligheter till utbildning

12                                 

2008/09:579 av Lars Johansson (s)

Illojal konkurrens och lönedumpning

13                                 

2008/09:581 av Sven-Erik Österberg (s)

Statistik över arbetslösheten

14                                 

2008/09:596 av Patrik Björck (s)

Bärplockarnas situation

15                                 

2008/09:597 av Sven-Erik Österberg (s)

Löner och villkor vid bärplockning

    

Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

16                                 

2008/09:FPM152 Meddelande om mejerimarknaden 2009 KOM(2009)385

MJU

    

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

17                                 

2008/09:231 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m.

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition

Motionstiden utgår onsdagen den 30 september

NU

    

    

     

    

                                   ______________________________