Torsdagen den 8 juni 2006

Föredragningslista 2005/06:136

2005/06:136

Torsdagen den 8 juni 2006

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

     

Justering av protokoll

Protokollet från sammanträdet fredagen den 2 juni

     

Svar på interpellationer

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s)

2005/06:412 av Cecilia Wikström (fp)
Universitetsforskningens oberoende

2005/06:428 av Cecilia Wikström (fp)
Svenska som nationellt språk i Sverige

2005/06:439 av Marie Wahlgren (fp)
Universiteten och arbetsmarknadsbehovet

Näringsminister Thomas Östros (s)

2005/06:362 av Per Bill (m)
Bonus till statliga vd:ar

2005/06:369 av Per Westerberg (m)
Vattenfall och konkurrensen på elmarknaden

2005/06:370 av Anne-Marie Pålsson (m)
Statliga bolags förvärv och riksdagens inflytande

2005/06:371 av Anne-Marie Pålsson (m)
Postens förvärv av Strålfors AB

2005/06:372 av Henrik von Sydow (m)
De statliga bolagens opinionsbildning

2005/06:395 av Sven-Erik Sjöstrand (v)
Isolas köp av Perstorpsföretaget Polyclad Europe

2005/06:397 av Martin Andreasson (fp)
Globala standarder för konsumentmakt och tillväxt

2005/06:444 av Karin Pilsäter (fp)
Jämställdhet i näringslivet utan kvotering

2005/06:458 av Gabriel Romanus (fp)
GATS-förhandlingarna

Statsrådet Ylva Johansson (s)

2005/06:342 av Annika Qarlsson (c)
Förmånssystem för glutenintoleranta

2005/06:440 av Marita Aronson (fp)
Subventioner av speciallivsmedel
Erik Ullenhag (fp) tar svaret

2005/06:383 av Kenneth Johansson (c)
Fortsatta utvecklingsinsatser för primärvården

2005/06:459 av Ulrik Lindgren (kd)
Ersättning till blödarsjuka som smittats av hiv och hepatit C

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s)

2005/06:415 av Lars Tysklind (fp)
Utvecklingen av den svenska fiskeflottan
Anita Brodén (fp) tar svaret

2005/06:399 av Erik Ullenhag (fp)
Behov av djurförsök

2005/06:400 av Sven-Erik Sjöstrand (v)
Eftersökande av skadade djur

2005/06:430 av Bengt-Anders Johansson (m)
Ansvaret för rovdjuren

Statsrådet Barbro Holmberg (s)

2005/06:388 av Gustav Fridolin (mp)
Ursäkt till familjerna med depressivt devitaliserade (apatiska) barn

2005/06:423 av Anne-Marie Ekström (fp)
Apatiska barn vars föräldrar misstänks för misshandel

Statsrådet Sven-Erik Österberg (s)

2005/06:391 av Henrik von Sydow (m)
Ansvaret för korruption i staten

2005/06:433 av Tobias Krantz (fp)
Insyn och öppenhet i utnämningspolitiken

2005/06:441 av Karin Pilsäter (fp)
Stockholm och finansmarknaden

     

Ärende för bordläggning

Reservationer

Konstitutionsutskottets betänkande

2005/06:KU20 Granskningsbetänkande

5 res. (m,fp,kd,v,c,mp)

     

     

Frågestund kl. 14.00

Frågor besvaras av
Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s)
Statsrådet Lena Sommestad (s)
Socialminister Berit Andnor (s)
Statsrådet Sven-Erik Österberg (s)
Statsrådet Ibrahim Baylan (s)