Förs. 1982/83: 22

Framställning / redogörelse 1982/83:22

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förs. 1982/83: 22

Förslag

1982/83:22

Riksdagens revisorers förslag angående riksdagen och

försvarsplaneringen

1983-05-05

Till riksdagen

1 Sammanfattning

Riksdagens revisorer föreslår att riksdagen ges ett ökat inflytande på

utvecklingen av totalförsvarssektorn genom

O att riksdagen ges ökade möjligheter att påverka den långsiktiga försvarsplaneringen,

O att riksdagens tid för att bereda försvarsbesluten ökas samt

O att riksdagen får utökat beslutsunderlag för avvägningar med konsekvenser

för den svenska försvarsindustrins inriktning och kapacitet.

Revisorerna bedömer att de föreslagna åtgärderna ger riksdagen bättre

möjligheter än tidigare att påverka utvecklingen inom totalförsvarssektorn.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida