Förs. 1982/83:10

Framställning / redogörelse 1982/83:10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förs. 1982/83:10

Förslag

1982/83:10

om säkerhet och beredskap i riksdagen

Till riksdagen

Förslagets huvudsakliga innehåll

I förslaget underställs riksdagen vissa frågor om dess egen säkerhet i

fredstid och beredskap för ofärdstider.

Riksdagen föreslås godkänna vissa riktlinjer för behandling av säkerhetsoch

beredskapsfrågor. Riktlinjerna är av policykaraktär. Ansvaret inom

riksdagen för dess säkerhetsskydd och för beredskapsåtgärder som inte

ankommer på krigsdelegationens presidium föreslås åvila förvaltningskontoret.

Vidare anmäls överväganden beträffande organisation av förvaltningskontorets

centrala funktion för frågor om säkerhet och beredskap samt rörande

organisation för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida