Förs. 1982/83:11

Framställning / redogörelse 1982/83:11

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förs. 1982/83:11

Förslag

1982/83:11

Riksdagens revisorers förslag angående riksbankens regionala

organisation

1982-12-17

Till riksdagen

1 Sammanfattning

Riksdagens revisorer föreslår en ny utformning av riksbankens regionala

kontorsorganisation. Enligt förslaget bör denna, som nu omfattar 23 avdelningskontor,

fortsättningsvis bestå av följande enheter, nämligen

1. åtta avdelningskontor, placerade i Gävle, Göteborg, Härnösand, Jönköping,

Linköping, Luleå, Malmö och Örebro,

2. högst tio kassakontor på orter som riksbanksfullmäktige bestämmer,

3. sedeldepåer inom postverket för riksbankens räkning till antal och på

orter som riksbanksfullmäktige bestämmer.

Den nya organisationen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida