Förs. 1982/83:24

Framställning / redogörelse 1982/83:24

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förs. 1982/83:24

Förslag

1982/83:24

om säkerhetsskyddet i riksdagen

Till riksdagen

Förslagets huvudsakliga innehåll

Förvaltningsstyrelsen lägger fram ett förslag till lag om säkerhetsskyddet i

riksdagen under normala fredsförhållanden. Lagförslaget har utarbetats på

grundval av de riktlinjer för säkerheten i riksdagen som det tidigare i år

beslutats om (KU 1982/83:19). Lagen syftar till att skydda riksdagens

verksamhet och sekretessbelagda uppgifter som rör rikets säkerhet. I lagen

finns regler om bl. a. sekretesskydd, tillträdesskydd, infiltrationsskydd,

information och kontroll.

Inledning

I förslag 1982/83:10 underställde riksdagens förvaltningsstyrelse riksdagen

bl. a.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida