Förs. 1982/83:7

Framställning / redogörelse 1982/83:7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förs. 1982/83:7

Förslag

1982/83:7

om ändrade bestämmelser angående kungörandet av författningar på

riksdagens förvaltningsområde

Till riksdagen

Efter beslut av förvaltningsdirektören tillsattes våren 1982 en arbetsgrupp

med uppgift främst att utreda frågan om ett sammanförande av Riksdagens

författningssamling (RFS) med Svensk författningssamling (SFS). Arbetsgruppen

redovisade resultatet av sitt utredningsarbete i en rapport till

förvaltningsdirektören den 16 september 1982 (bilaga 2).

Rapportens huvudsakliga innehåll

Lagar som enbart rör riksdagsområdet kungörs f. n. antingen i Riksdagens

författningssamling (RFS) eller i Svensk författningssamling (SFS). Kungörandeformen

beror
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida