Förslag 1982/83:25

Framställning / redogörelse 1982/83:25

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förslag 1982/83:25

RIKSDAGENS

FÖRVALTNINGSKONTOR

förslag till ny organisation

1 Riksdagen IW2 •VI. 2 sunil \r 2.

Förs. 1982/83:25

3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

s.

FÖRSLAGETS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 7

1. INLEDNING 9

2. PRINCIPER FÖR EKONOMIADMINISTRATIONEN

INOM RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 9

2.1 Utredningens förslag 9

2.2 Remissyttranden II

2.3 överväganden 12

3. BUDGETSYSTEMET 13

3.1 Utredningens förslag 13

3.2 Remissyttranden 16

3.3 Överväganden 19

4. REVISION 21

4.1 Utredningens förslag 21

4.2 Remissyttranden 22

4.3 Överväganden 23

5. RESERÄKNINGS- OCH IN KÖPSRUTINER SAMT IN
VENTARIEREGISTRERING

24

5.1 Utredningens förslag 24

5.2 Remissyttranden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida