Förslag till riksdagen 1989/90:14

Framställning / redogörelse 1989/90:14

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förslag till riksdagen

1989/90:14

Riksdagens revisorers förslag angående

postverkskoncernens verksamhet

Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av postverkskoncernens

verksamhet.

Riksdagens revisorer har påbörjat en kartläggning av de statliga affärsverkskoncernernas

utveckling. Som ett första led har en granskning av postverkskoncernen

genomförts. Syftet med granskningen har varit att bedöma

riksdagens styrmöjligheter och regeringens styrning och kontroll av postkoncernen.

Bl.a. har målen för verksamheten, konkurrenssituationen, avkastningskrav

och finansiering studerats.

Posten har under 1980-talet utvecklats från ett traditionellt affärsverk till

en modern företagskoncern.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida