Förslag till riksdagen1985/86:17

Framställning / redogörelse 1985/86:17

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förslag till riksdagen

1985/86:17

Riksdagens revisorers förslag angående statens utgifter

för bidragsförskott, m.m.

Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning angående statens utgifter

för bidragsförskott.

Revisorernas granskning har visat att det nuvarande regelsystemet för underhållsbidrag

och bidragsförskott ger onödigt höga och alltmer ökande utgifter

för staten. Revisorerna har vidare funnit att regelsystemet inte överensstämmer

med de mål som finns formulerade för 1978 års beslut om en

underhållsreform. Dessutom föreligger bristande samordning främst mellan

föräldrabalken och bidragsförskottslagen på väsentliga punkter. Slutligen

medför systemet en tungrodd administration.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida