Förslag till riksdagen1985/86:6

Framställning / redogörelse 1985/86:6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förslag till riksdagen

1985/86:6

Skrivelse från talmanskonferensen med

överlämnande av ett från 1983 års JO-utredning Förslag

inkommet betänkande JO-ämbetet — En översyn 1985/86:6

(SOU 1985:26)

Talmanskonferensen får härmed överlämna 1983 års JO-utrednings betänkande

JO-ämbetet — En översyn (SOU 1985:26).

Stockholm den 9 oktober 1985

Ingemund Bengtsson

1 Riksdagen / 985/86. 2 sami. Nr 6

Statens offentliga utredningar

1985:26

Riksdagen

JO-ämbetet

En översyn

Betänkande avgivet av

1983 års JO-utredning

tillsatt av riksdagen

Stockholm 1985

Till riksdagens talmanskonferens

På uppdrag av riksdagen den 1 december 1982 tillsatte talmanskonferensen

den 9 februari
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida