Förslag till riksdagen1985/86:7

Framställning / redogörelse 1985/86:7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förslag till riksdagen

1985/86:7

Riksdagens revisorers förslag om F„rs

överstyrelsens för ekonomiskt försvar 1985/86:7

handläggning av beredskapslån m. m.

Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av överstyrelsens för

ekonomiskt försvar (ÖEF) handläggning av beredskapslån m. m. Revisorerna

har i granskningen kartlagt och utvärderat beklädnadsbyråns handläggningsrutiner,

gått igenom aktuella utbetalnings- och kontrollrutiner hos

ÖEF samt studerat utfall m.m. av beredskapslån hos ett antal berörda

företag.

Revisorerna föreslår

att en s.k. kontrollstation läggs in i ÖEF:s fleråriga beredskapslåneavtal,

vid vilken avtalsvillkoren kan diskuteras, omförhandlas och kompletteras
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida