Förslag till riksdagen1985/86:8

Framställning / redogörelse 1985/86:8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förslag till riksdagen

1985/86:8

5rs.

fartygsbränsle 1985/86:8

Riksdagens revisorers förslag om skatt på Förs

Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av systemet för beskattning

av brännolja (motorbrännolja, eldningsolja och bunkerolja) för

fartygsdrift. För nämnda bränsle medges befrielse från allmän energiskatt

och s. k. särskild avgift, såvida fartyget inte används för fritidsändamål

eller annat privat ändamål. Den som, utan att vara registrerad som skattskyldig

enligt lagen om allmän energiskatt, vill köpa brännolja utan skatt

och särskild avgift har att avge försäkran om att bränslet skall användas för

skatte- och avgiftsbefriat ändamål.

Revisorernas granskning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida