Förslag till riksdagen1988/89:17

Framställning / redogörelse 1988/89:17

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förslag till riksdagen

1988/89:17

Riksdagens revisorers förslag angående statliga

insatser för prospektering

Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av frågor kring de

statliga insatserna för prospektering.

Med utgångspunkt i de mineralpolitiska riktlinjer som riksdagen fastställde

år 1982 har främst nämnden för statens gruvegendoms (NSG) prospekteringsverksamhet

och det statliga stödet till prospekterande företag via

programmet för utökad prospektering m.m. granskats.

Vid granskningen har konstaterats bl.a. att utfallet av de statliga insatserna

för prospektering under de senaste tolv åren inte varit tillfredsställande.

Detta gäller framför allt NSG:s prospekteringsverksamhet,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida