Förslag till riksdagen1988/89:6

Framställning / redogörelse 1988/89:6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förslag till riksdagen

1988/89:6

Riksdagens revisorers förslag om personalresurserna pörs

vid skogsstyrelsen och för skogsvårdsstyrelsernas 1988/89:6

myndighetsuppgifter

Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av frågor kring

personalresurserna vid skogsstyrelsen och för skogsvårdsstyrelsernas myndighetsuppgifter.

Revisorerna har i granskningen särskilt belyst skogsvårdsorganisationens

försämrade ekonomi, nedgången i fråga om skogsvårdsstyrelsernas

uppdragsverksamhet, sambandet mellan myndighetsutövning

och uppdragsverksamhet samt den personalminskning som genomförts för

att möta den negativa resultatutvecklingen.

Revisorerna föreslår

att skogsvårdsstyrelserna, för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida