Förslag till riksdagen

Framställning / redogörelse 1985/86:22

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förslag till riksdagen

Fullmäktiges i riksbanken förslag om inrättande av

sedeldepåer för riksbanken hos postverket

Förs.

1985/86:22

1. Sammanfattning

Dnr 86-060-002

Fullmäktige i riksbanken begär riksdagens godkännande av att riksbanken,

som i dag bedriver försöksverksamhet vid två s. k. postala sedeldepåer,

inrättar ytterligare ett begränsat antal sådana depåer utöver de två försöksdepåerna,

som permanentas.

Genom beslut av 1982/83 års riksdag (FiU 1982/83:27, rskr. 184) fastlades

riksbankens nu gällande regionala organisation. Beslutet innebär att ”riksbanken

skall, på orter som fullmäktige bestämmer, ha åtta regionkontor och

under dessa högst fjorton kassakontor” (3 § lagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida