Förslag till riksdagen

Framställning / redogörelse 1985/86:23

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förslag till riksdagen

1985/86:23

Riksdagens revisorers förslag angående

rutiner vid ansökanFörs.

1985/86: 23

medborgarskap

Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av rutinerna vid

ansökan om svenskt medborgarskap. Revisorerna har vid granskningen

kartlagt och analyserat dels de lokala polismyndigheternas utredningsverksamhet

i dessa ärenden, dels beslutsprocessen vid statens invandrarverk

(SIV).

Revisorernas granskning har visat att vissa ändringar i det nuvarande

systemet för utredning och beslut i medborgarskapsärenden skulle öka

möjligheterna att påskynda handläggningsprocessen vid såväl de lokala

polismyndigheterna som på SIV.

Revisorerna föreslår

att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida