Förslag1982/83:12

Framställning / redogörelse 1982/83:12

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förslag

1982/83:12

Förs. 1982/83:12

Riksdagens revisorers förslag i anslutning till granskning av domänverket
1982-12-09

Till riksdagen

1 Inledning

Riksdagens revisorer har granskat de faktorer sorn ligger bakom intäktsoch

kostnadsutvecklingen vid domänverket. Resultatet av granskningen

har redovisats i en rapport (1981/82:4) Intäkts- och kostnadsutvecklingen

vid domänverket, vilken i mars 1982 sändes ut på remiss. Granskningen

utgör ett led i en allmän genomgång av de statliga affärsverkens intäktsoch

kostnadsutveckling. Tidigare har postverket, televerket, statens järnvägar

och luftfartsverket granskats (se förslag 1980/81:4, TU 3, rskr 45).

Domänverket utgör i dag en del
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida