frsrdg 1997/98 RR2

Framställning / redogörelse 1997/98:RR2

Förslag till riksdagen 1997/98:RR2

Riksdagens revisorers förslag angående

Miljövårdsarbetet och försurningen

1997/98

RR2

Riksdagens revisorers förslag angående

Miljövårdsarbetet och försurningen

Riksdagens revisorer har granskat hur ändamålsenligt det svenska miljövårdsarbetet är för att komma till rätta med ett miljöhot av försurningens karaktär.

Försurning är ett långsiktigt och långväga, s.k. gränsöverskridande miljöproblem, med både regionala och globala effekter. Sådana miljöproblem har alltmer börjat uppmärksammas under de senaste decennierna. Andra exempel på gränsöverskridande miljöproblem är klimatpåverkande gaser, uttunningen av ozonskiktet, övergödning samt tungmetaller och organiska miljögifter. Denna typ av miljöproblem ställer delvis andra krav på
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1997-11-28 Bordläggning: 1997-11-28 Hänvisning: 1997-12-01 Motionstid slutar: 1997-12-15
Förslagspunkter (2)