JO1

Framställning / redogörelse 1997/98:JO1

Redogörelse

1997/98:JO1

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

1997/98

JO1

SamlingDok

1

Omslag Eva Lena Johansson

Översättning till engelska av Summary in English: David Jones

ISSN 0282-0560

Gotab, Stockholm 1997

1997/98:JO1

1997/98:JO1

Innehåll

Skrivelse till riksdagen 11

Allmänna domstolar m.m.

Felaktig avräkning av anhållnings- och häktestid (2639-1995 m.fl.) 29

Kravet på förberedelse i ett hänskjutet mål om betalningsföreläggande (3138-1995) 36

Handläggningen av ett enskilt anspråk som avskiljts från ett brottmål; rättens prövning av talan vid tredskodom (4766-1995) 39

Uttalanden om hemlig teleövervakning, editionsföreläggande, upplysning enligt telelagen eller husrannsakan i syfte att vid brottsutredning få tillgång till teleuppgifter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1997-09-19 Bordläggning: 1997-09-23 Hänvisning: 1997-09-25 Motionstid slutar: 1997-11-14