Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Framställning / redogörelse 1996/97:JO1

Redogörelse

1996/97:JO1

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

1996/97

JO1

1

Bilag 1

Omslag Eva Lena Johansson

Översättning till engelska av Summary in English: David Jones

ISSN 0282-0560

Gotab, Stockholm 1996

1996/97:JO1

1996/97:JO1

Innehåll

Skrivelse till riksdagen 13

Allmänna domstolar m.m

En domare har dömts för tjänstefel för att ha beslutat om häktning trots att lagliga förutsättningar för häktning inte förelåg (1721-1994) 31

Ordförandeskapet vid huvudförhandling i mål vid fastighetsdomstol och vid huvudförhandling i tvistemål (1550-1993) 40

Kritik mot åklagarens och tingsrättens handläggning av bl.a. ett enskilt anspråk och ett beslag sedan åtalet lagts ned (1411-1994) 44

Åklagar- och polisväsendena

Skyldigheten för åklagare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1996-10-04 Bordläggning: 1996-10-08 Hänvisning: 1996-10-09 Motionstid slutar: 1996-11-05
Förslagspunkter (1)