Redog. 1981/82:17

Framställning / redogörelse 1981/82:17

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redog. 1981/82:17

Redogörelse

1981/82:17

Styrelsens för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond berättelse över

fondens verksamhet och förvaltning under år 1981

1982-02-18

Till riksdagen

Styrelsen för Riksbankens jubileumsfond får härmed avge berättelse över

fondens verksamhet och förvaltning under år 1981.

Ledamöter och suppleanter i styrelsen har varit:

professor Staffan Helmfrid (ordförande)

suppleant: professor Inge Jonsson

riksbankschefen Lars Wohlin (vice ordförande)

suppleant: avdelningsdirektör Thomas Franzén

riksdagsledamot Karin Flodström

suppleant: riksdagsledamot Rune Jonsson

riksdagsledamot Lars Gustafsson

suppleant: riksdagsledamot Bengt Silfverstrand
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida