Redog. 1981/82:18

Framställning / redogörelse 1981/82:18

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redog. 1981/82:18

Redogörelse

1981/82:18

från svenska delegationen vid Europarådets parlamentariska (rådgivande)

församling rörande församlingsmötena under tiden maj

1981-januari 1982 (33:e sessionen)

1982-03-15

Till riksdagen

Svenska delegationen hos Europarådets parlamentariska (rådgivande)

församling överlämnar bifogade redogörelse för de tre församlingsmötena i

Strasbourg (maj 1981, september-oktober 1981 och januari 1982) som ägde

rum under församlingens 33:e årssession. Till redogörelsen är fogad en

förteckning över församlingens samtliga rekommendationer, resolutioner

och andra beslut under samma tidsrymd.

På delegationens vägnar:

BENGT SJÖNELL

John HM Hagard

1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida