Redog. 1982/83: 2Redogörelse1982/83:2

Framställning / redogörelse 1982/83:2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redog. 1982/83: 2

Redogörelse

1982/83:2

Riksdagens revisorers verksamhetsberättelse för budgetåret 1981/82

1 Riksdagen 1982/83. 2 sami. Nr 2

2

Innehåll

Riksdagens revisorers skrivelse 3

1 Riksdagens revisorers uppgift och organisation m. m 5

1.1 Uppgift 5

1.2 Organisation 5

1.3 Arbetsformer 6

1.4 Medelstilldelning 7

2 Granskningsverksamheten 7

2.1 Granskningsplanen 8

2.2 Slutförda granskningsärenden 9

2.3 Ej slutbehandlade granskningsrapporter 13

2.4 Pågående huvudstudier 17

2.5 Förstudier m. m 20

2.6 Granskningen av riksdagsförvaltningen 22

2.7 Övriga hos revisorerna väckta granskningsärenden 22

3 Särskilda föredragningar och besök
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida