Redog. 1982/83:14

Framställning / redogörelse 1982/83:14

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redog. 1982/83:14

Redogörelse

1982/83:14

Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för år 1982

1 Riksdagen 1982/83. 2 sami. Nr 14

ISBN 91-85456-22-5

ISSN 0347-3198

minab/gotab Stockholm 1983 73295

Redog. 1982/83:14

3

Till Riksdagen

Riksbankens uppgifter som centralbank består i att utge sedlar, förvalta

guld- och valutareserven, fungera som statens och bankernas bank, samt föra

kredit- och valutapolitik inom ramen för den allmänekonomiska politiken.

Riksbanken administrerar vidare valutaregleringen.

Jämlikt föreskrifterna i 37 § lagen för Sveriges riksbank får fullmäktige

avge härvid fogade berättelse angående riksbankens tillstånd, rörelse och

förvaltning under
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida