Redog. 1982/83:21

Framställning / redogörelse 1982/83:21

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redog. 1982/83:21

Redogörelse

1982/83:21

Styrelsens för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond berättelse över

fondens verksamhet och förvaltning under år 1982

1983-02-24

Till riksdagen

Styrelsen för Riksbankens jubileumsfond får härmed avge berättelse över

fondens verksamhet och förvaltning under år 1982.

Ledamöter och suppleanter i styrelsen har varit:

professor Staffan Helmfrid (ordförande)

suppleant: professor Inge Jonsson

riksbankschefen Lars Wohlin (vice ordförande)

suppleant: avdelningsdirektör Thomas Franzén

riksdagsledamot Karin Flodström

suppleant: riksdagsledamot Rune Jonsson

riksdagsledamot Lars Gustafsson

suppleant: riksdagsledamot Bengt Silfverstrand
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida