Redog. 1982/83:23

Framställning / redogörelse 1982/83:23

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redog. 1982/83:23

Redogörelse

1982/83:23

från svenska delegationen vid Europarådets parlamentariska (rådgivande)

församling rörande församlingsmötena under tiden april

1982-januari 1983 (34:e sessionen)

1983-04-05

Till riksdagen

Riksdagens Europarådsdelegation överlämnar bifogade redogörelse för

de tre församlingsmötena i Strasbourg (april 1982, september-oktober 1982

och januari 1983) som ägde rum under församlingens 34:e årssession. Till

redogörelsen är fogad en förteckning över församlingens samtliga rekommendationer,

resolutioner och andra beslut under samma tidrymd.

På delegationens vägnar:

ANDERS BJÖRCK

John HM Hagard

1 Riksdagen 1982/83. 2 sami. Nr 23

Redog. 1982/83:23
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida