Redog. 1982/83:6

Framställning / redogörelse 1982/83:6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redog. 1982/83:6

Redogörelse

1982/83:6

Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående sin verksamhet

från den tjugonionde t. o. m. den trettionde sessionen

1982-10-28

Till riksdagen

Nordiska rådets svenska delegation får härmed överlämna bifogade

berättelse angående sin verksamhet från den tjugonionde till och med den

trettionde sessionen, som ägde rum den 1-5 mars 1982 i Helsingfors.

För Nordiska rådets svenska delegation

Ulf Adelsohn

Christer Jacobson

1 Riksdagen 1982/83. 2 sami. Nr 6

Redog. 1982/83:6 2

Innehållsförteckning Sid.

A. Inledning 3

B. Delegationen och dess verksamhet 5

C. 30:e sessionen 8

C.l Generaldebatten 8

C. 2 Sakfrågor
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida