Redog. 1982/83:9

Framställning / redogörelse 1982/83:9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redog. 1982/83:9

Redogörelse

1982/83:9

Riksdagens förvaltningsstyrelses redogörelse för perioden den 1 januari

1982—den 30 juni 1982

1982-11-09

Dnr 041-568/82

Till riksdagen

Riksdagens förvaltningsstyrelse har beslutat att med start budgetåret

1982/83 avge redogörelse för verksamheten inom riksdagens förvaltningskontor

budgetårsvis. Därmed uppnås också överensstämmelse med riksmötesperioderna.

Riksdagens förvaltningsstyrelse får med anledning härav avge följande

komplettering till redogörelsen för 1981 års verksamhet. Redogörelsen

avser verksamheten inom riksdagens förvaltningskontor under tiden den 1

januari 1982 t. o. m. den 30 juni 1982.

Förvaltningskontorets instruktion

Riksdagens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida