Redogörelse till riksdagen1985/86:15

Framställning / redogörelse 1985/86:15

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redogörelse till riksdagen

1985/86:15

Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för ''

år 19S5 Redog.

driyöZ) 1985/86:15

1 Riksdagen 1985/86.2 sami. Nr 15

Redog. 1985/86:15

Jämlikt föreskrifterna i 37 § lagen för Sveriges riksbank får fullmäktige avge

härvid fogade berättelse angående riksbankens tillstånd, rörelse och förvaltning

under 1985.

I vissa väsentliga frågor, som fullmäktige behandlat under året och som

redovisas i berättelsen, har Staffan Burenstam Linder, Karl Boo, Ingegerd

Troedsson och Anne Vibble avgivit reservationer och särskilda yttranden till

vid varje tillfälle förda protokoll.

Stockholm den 30 januari 1986

ERIK ÅSBRINK

OLLE GÖRANSSON BENGT DENNIS
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida