Redogörelse till riksdagen1985/86:21

Framställning / redogörelse 1985/86:21

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redogörelse till riksdagen

1985/86:21

Styrelsens för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond

berättelse över fondens verksamhet och förvaltning

under år 1985

Styrelsen för Riksbankens jubileumsfond får härmed avge berättelse över

fondens verksamhet och förvaltning under år 1985.

Ledamöter och suppleanter i styrelsen var vid årets utgång:

professor Staffan Helmfrid (ordförande)

suppleant: professor Inge Jonsson

riksbankschefen Bengt Dennis (vice ordförande)

suppleant: bitr. riksbanksdirektör Thomas Franzén

riksdagsledamot Stig Gustafsson

suppleant: riksdagsledamot Birger Rosqvist

riksdagsledamot Helge Hagberg

suppleant: riksdagsledamot Margit Sandéhn

f. d. riksdagsledamot
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida