Redogörelse till riksdagen1988/89:5

Framställning / redogörelse 1988/89:5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redogörelse till riksdagen

1988/89:5

Riksdagens förvaltningskontors redogörelse för Redog

verksamhetsåret 1987/88 1988/89:5

Riksdagens förvaltningskontor får härmed avge redogörelse för verksamheten

inom kontoret under tiden den 1 juli 1987-den 30 juni 1988.

Översikt

Den förflutna verksamhetsperioden har präglats av en hög aktivitet inom

riksdagsförvaltningen. Detta hänger samman med att året är det sista i

valperioden vilket erfarenhetsmässigt innebär särskilda påfrestningar.

Under året har servicen till ledamöterna förbättrats främst i form av nya

rutiner med utbärning av post till ledamöternas rum. Ett fyrtiotal ledamöter

har från sina arbetsrum fått terminaler anknutna till riksdagens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida