Redogörelse till riksdagen

Framställning / redogörelse 1985/86:12

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redogörelse till riksdagen

1985/86:12

från svenska delegationen vid Europarådets

parlamentariska (rådgivande) församling rörande

församlingsmötena under tiden maj 1984-februari

1985 (36:e sessionen)

Redog.

1985/86:12

Riksdagens Europarådsdelegation överlämnar bifogade redogörelse för de

de tre församlingsmötena i Strasbourg (maj 1984, september-oktober 1984,

januari-februari 1985) som ägde rum under församlingens 36:e session. Till

redogörelsen är fogad en förteckning över församlingens samtliga rekommendationer,

resolutioner och andra beslut under samma tidrymd.

Stockholm den 18 november 1985

På delegationens vägnar

Stig Alemyr

John-Christer Åhlander

1

1 Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida