Redogörelse till riksdagen

Framställning / redogörelse 1985/86:5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redogörelse till riksdagen

1985/86:5

Riksdagens förvaltningskontors redogörelse för

verksamhetsåret 1984/85

Redog.

1985/86:5

Riksdagens förvaltningskontor (RFK) får härmed avge redogörelse för

verksamheten inom kontoret under tiden den ljuli 1984—den 30 juni 1985.

Översikt

Förvaltningskontorets verksamhet under riksmötet 1984/85 har präglats av

dels den ökade belastning på organisationen som uppkommer då ett riksmöte

följs av ett val, dels av åtgärder för att fortlöpande avpassa organisationen,

arbetsformerna m. m. till de nya lokalerna.

Riksdagen har under år 1985 överlåtit sin rätt till Strömparterren till

Stockholms stad.

Den viktigaste åtgärden när det gäller riksdagens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida