frsrdg 1997/98 RR10

Framställning / redogörelse 1997/98:RR10

frsrdg 1997/98 RR10

Förslag till riksdagen 1997/98:RR10

Riksdagens revisorers förslag angående

offentlig upphandling

1997/98

RR10

Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av offentlig upphand- ling.

1 Revisorernas granskning

Riksdagens revisorers granskning av offentlig upphandling har genomförts efter initiativ av riksdagens finansutskott. Syftet med granskningen har bl.a. varit att undersöka effekterna av lagen om offentlig upphandling för främst statliga myndigheter och vilka problem som uppstått för upphandlande en- heter. Även tillsynen över lagen och regeringens roll har granskats, liksom frågor om samordnad upphandling och utnyttjandet av ramavtal.

Revisorernas överväganden och förslag har redovisats i granskningsrap- porten (1997/98:3) Offentlig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1998-05-05 Bordläggning: 1998-05-05 Hänvisning: 1998-05-06 Motionstid slutar: 1998-10-12
Förslagspunkter (9)
Följdmotioner (6)