Riksdagens revisorers förslag angående Ordning på rätten

Framställning / redogörelse 2002/03:RR20

Förslag till riksdagen

2002/03:RR20

Riksdagens revisorers förslag angående Ordning på rätten 2002/03 RR20 Revisorernas granskning

I den förstudie som inledde arbetet med denna granskning (Ordning på rätten - reglerna som följer på lagarna och informationen om vad som gäller, förstudie 2001/02:21) följde Riksdagens revisorer upp två av sina tidigare granskningar - Riksdagen och normgivningsprocessen, som slutfördes 1992, och Sveriges införlivande av EG-rätten som avslutades 1998. Förstudien visade att Sverige under perioden 1992-2002 genomgått några väsentliga samhällsorganisatoriska förändringar av betydelse för båda de granskade områdena.

Förstudien visade att flera av de frågeställningar revisorerna behandlat i de båda tidigare granskningarna fortfarande var aktuella. Det
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2003-06-25 Bordläggning: 2003-09-16 Hänvisning: 2003-09-17 Motionstid slutar: 2003-10-01
Förslagspunkter (4)