Riksdagsordningsfrågor m.m.

Framställning / redogörelse 2008/09:RS1

Sammanfattning

I denna framställning föreslår riksdagsstyrelsen vissa ändringar i riksdagsordningen (RO) och vissa andra författningar på riksdagsområdet.

Styrelsen föreslår att formerna för utseende av riksdagsdirektör ändras. Val av ny riksdagsdirektör ska i fortsättningen beredas av en grupp bestående av talmannen och de särskilda företrädarna för partigrupperna. Valet ska äga rum sedan en ny riksdag samlats efter ett ordinarie val, men beredningen kan inledas redan före riksdagsvalet. Omröstningsreglerna ändras så att riksdagsdirektör måste väljas med en bred enighet. Titeln kammarsekreterare avskaffas och i stället används genomgående titeln riksdagsdirektör. Termen kammarsekreterare kommer i fortsättningen att användas om den funktion som fullgörs av de personer som utöver riksdagsdirektören
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2009-01-14 Bordläggning: 2009-01-22 Hänvisning: 2009-01-23 Motionstid slutar: 2009-02-06
Förslagspunkter (1)