Riksrevisionens redogörelse för riksrevisorernas årliga rapport 2012

Framställning / redogörelse 2011/12:RR5

2000-08-11 16.42

2000-08-11 16.42

1

Redogörelse till riksdagen

INNEHåLLSFöRTECKNING 2011/12:RR5

2000-08-11 16.42

2011/12:RR5 INNEHåLLSFöRTECKNING

2000-08-11 16.42

2011/12:RR5

2000-08-11 16.42

Riksrevisionens redogörelse för riksrevisorernas årliga rapport 2012

Riksrevisorernas årliga rapport ska enligt tilläggsbestämmelse 3.8a.2 till 3 kap. 8 § riksdagsordningen lämnas som en redogörelse till riksdagen. Bilagt finns den av riksrevisorerna beslutade årliga rapporten 2012.

Stockholm den 21 maj 2012

Claes Norgren Jan Landahl Gudrun Antemar

2000-08-11 16.42

2000-08-11 16.42

2011/12:RR5

2

Innehållsförteckning

INNEHåLLSFöRTECKNING 2011/12:RR5

2000-08-11 16.42

2011/12:RR5 INNEHåLLSFöRTECKNING

2000-08-11 16.42

Innehållsförteckning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2012-06-01 Bordläggning: 2012-06-04 Hänvisning: 2012-06-05 Motionstid slutar: 2012-06-19