Riksrevisionens redogörelse om Riksrevisionens årsredovisning för 2015

Redogörelse 2015/16:RR1

Sammanfattning

Riksrevisionen överlämnar härmed Riksrevisionens årsredovisning för 2015. Enligt lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen ska riksrevisorn med administrativt ansvar besluta om årsredovisningen för myndigheten. Årsredovisningen beslutades den 17 februari 2016 av Margareta Åberg.

Stockholm den 17 februari 2016

Margareta Åberg

Riksrevisor

Riksrevisionens årsredovisning 2015

Grundläggande bestämmelser

13 kap. 7–9 §§ regeringsformen

9 kap. 17–19 §§ och 13 kap. 5–8 §§ riksdagsordningen

Lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen

Förordningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2016-02-17 Bordlagd: 2016-02-23 Hänvisad: 2016-02-24 Motionstid slutar: 2016-03-09